Bảng giá

Chào bạn !

Bảng giá rèm cửa Sifini gồm nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm nhiều phân khúc giá, có size, có link đính kèm catalog các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể xem thêm bài viết: các kiểu báo giá rèm cửa hiện nay để biết thêm thông tin.

Giá sản phẩm của Sifini là giá hoàn thiện bao gồm vải, gia công, phụ kiện, thi công, bảo hành. Chưa bao gồm VAT.

 

RÈM VẢI DÒNG PHỔ THÔNG

STT

Tên Sản Phẩm

Links Catalog

Size

Đơn vị tính

Đơn giá

1

SV – Hoa văn 2

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-sv3612

2,8m

Mét ngang

700.000

2

MV53

Đang cập nhật

2,8m

Mét ngang

700.000

3

HN01, HN05

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

700.000

4

SK66, SK67

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

700.000

5

SV BỐ

https://sifini.com/blogs/catalog/catalog-1

2,8m

Mét Ngang

750.000

6

MV46

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-mv46

2,8m

Mét Ngang

800.000

7

MV54

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

800.000

8

ZB17

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-zb17

2,8m

Mét Ngang

800.000

9

ZB20

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

800.000

10

HN04

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-hn04

2,8m

Mét Ngang

800.000

11

Navara

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-navara

2,8m

Mét Ngang

800.000

12

Yotel

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-yotel-catonic

2,8m

Mét Ngang

800.000

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-yotel-tk

2,8m

Mét Ngang

800.000

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-yotel2018

2,8m

Mét Ngang

800.000

 

RÈM VẢI DÒNG TRUNG

STT

Tên Sản Phẩm

Links Catalog

Size

Đơn vị tính

Đơn giá

1

MV44 - Blackout

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-mv44

2,8m

Mét ngang

1.000.000

2

MV51 - Blackout

Đang cập nhật

2,8m

Mét ngang

1.200.000

4

LKA

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-lka-tm-1

2,8m

Mét Ngang

900.000

5

ZB19 – Vải nhung

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-zb19

2,8m

Mét Ngang

1.000.000

6

SK89

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

900.000

7

Kalina

Đang cập nhật

2,8m

Mét ngang

900.000

8

ZB18

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-zb18

2,8m

Mét ngang

900.000

 

RÈM VẢI DÒNG CAO CẤP

STT

Tên Sản Phẩm

Links Catalog

Size

Đơn vị tính

Đơn giá

1

PL - Blackout

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-pl-black-out

2,8m

Mét Ngang

1.500.000

2

CC-TM85

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

1.600.000

3

Europa

Đang cập nhật

2,8m

Mét Ngang

1.700.000

4

Davinci

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-pl-davinci

1,5m

Mét Vuông

750.000

5

Ankara - voan

Đang cập nhật

3m

Mét Ngang

1.400.000

11

Nantes

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-art

1,6m

Mét Vuông

900.000

12

Belief

Đang cập nhật

3m

Mét Ngang

800.000

13

Core

Đang cập nhật

1,5m

Mét vuông

750.000

3

LKA - Blackout

https://sifini.com/blogs/catalog/sifini-catalog-vai-lka-black-out-1

2,8m

Mét Ngang

1.400.000